Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 15 December 2016

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลแวงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
รายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 และ ปี 2560
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 15 December 2016

ขออนุญาตนำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาศที่ 1 ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

1. รายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

2. รายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 December 2016 )
 
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 15 December 2016

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

1. แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม

2. แผนการจัดซื้อ จริงวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้าน - งานครัว

3. แผนการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ หน่วยงาน สารสนเทศ

4. แผนการจัดซื้อ ประเภทวัสดุสำนักงาน

5. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน

6. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน (เหลือจ่ายปี 2558 80%) และ(เหลือจ่ายปี 2559 90% และ 10%)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 December 2016 )
 
600410_รับสมัครตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา
เขียนโดย ประภาณี   
Monday, 10 April 2017
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

                 ..............................................
                  

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้         

           1. ตำแหน่งที่รับสมัคร                  

                    1.1 ตำแหน่งแม่ครัว      จำนวน           1                 อัตรา
                    1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
                             - เพศหญิง
                             - อายุ 20 ปีขึ้นไป
                             - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
                   1.3 อัตราค่าจ้าง
                             - เป็นรายวัน 250 บาท/วัน
         

          2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร                  

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน2560 ถึง 18 เมษายน 2560 เวลาราชการ (08.00 – 16.30 น.)

          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 10 April 2017 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 13 December 2016
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ)
.....................................
          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
               1.1 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
                    - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                      กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย
                      อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท จำนวน 1 อัตรา

          2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2559 ในวันเวลาราชการ (08.30 16.30 น.)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 December 2016 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 30
Power By Wnhospital.net