Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 28 July 2015

รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)
จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 28 July 2015 )
 
รับการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สปสช.เขต7 เรื่อง การใช้ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 21 July 2015

รับการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สปสช.เขต7 เรื่อง การใช้ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 July 2015 )
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ
เขียนโดย ประภาณี   
Friday, 22 May 2015
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
          จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลแวงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย โดยใช้เงินงบค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการประจำปี 2557 จำนวน 1 รายการดังนี้
          เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 150,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 May 2015 )
 
นำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม
เขียนโดย ประภาณี   
Friday, 22 May 2015
เข้านำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
"สาธารณสุขขอนแก่นสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 May 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการด่านชุมชนต้นแบบและเยี่ยมชมกิจกรรมการตั้งด่านชุมชน
เขียนโดย ประภาณี   
Friday, 10 April 2015
ประชุมเชิงปฏิบัติการด่านชุมชนต้นแบบและเยี่ยมชมกิจกรรมการตั้งด่านชุมชน และร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 10 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 18
Power By Wnhospital.net