Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เขียนโดย ประภาณี   
Friday, 03 April 2015

โครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหนองห้วยหาด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการด่านชุมชนต้นแบบและเยี่ยมชมกิจกรรมการตั้งด่านชุมชน
เขียนโดย ประภาณี   
Friday, 10 April 2015
ประชุมเชิงปฏิบัติการด่านชุมชนต้นแบบและเยี่ยมชมกิจกรรมการตั้งด่านชุมชน และร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 10 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
การประเมินเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และคลินิกวัยรุ่น (YFHS)
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 09 April 2015

การประเมินเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และคลินิกวัยรุ่น (YFHS)
ในการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการและส่งเสริม ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ให้เป็นรูปประธรรม โดยบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 April 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เขียนโดย ประภาณี   
Wednesday, 24 December 2014

 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

...............................

            ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

            ๑.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                   ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

                          - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ งานการบริหารยานพาหนะ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแวงน้อย อัตราค่าจ้าง ๖,๗๓๘ บาท จำนวน ๑ อัตรา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 December 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาล
เขียนโดย ประภาณี   
Monday, 22 September 2014

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

................................

               ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคค เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

               ๑. ตำแหน่งที่รัยสมัคร

                         ๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ อัตราค่าจ้าง ๑๑,๒๓๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 September 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 14
Power By Wnhospital.net