หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
640201_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 01 February 2021

 

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1     -  ตำแหน่ง  เภสัชกร ตำแหน่ง  จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
  - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานงานเภสัชกร
  - อัตราค่าจ้างวันละ      720  บาท      
  - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   4,500  บาท
  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30น.)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 February 2021 )
 
640201_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 01 February 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1    ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัดจำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิงเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด)

                                 อัตราค่าจ้างวันละ  600  บาท

                                 ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200  บาท

                   2. การรับสมัคร

                   2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อยระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์  2564  ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ มีนาคม  2564  เวลา  16.00  น.ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  043 – 009869 ต่อ 501

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 February 2021 )
 
631230_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 30 December 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

................................................. 
                    ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

๑.๑    ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงาน กลุ่มงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) อัตราค่าจ้างวันละ  600  บาท

                         ๒. การรับสมัคร

                           ๒.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  4 - 29  มกราคม  2564 ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  16.00  น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  ๐๔๓ – ๔๙๙๑๒๓ – ๕

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 05 January 2021 )
 
631209ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 09 December 2020
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ        (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  2  ราย  ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  8 ธันวาคม 2563  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   ตำแหน่ง  พนักงานเปล

1.นายธีทัต  หาวัน

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

1.นายภูดิส  ทองอนงค์

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในที่ 14 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 09 December 2020 )
 
631201_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวนักกายภาพบำบัด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 01 December 2020
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

๑.๑    ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงาน กลุ่มงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด)

                                  อัตราค่าจ้างวันละ  600  บาท

                   ๕. การรับสมัคร

                       ๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2563 ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.) 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 07 December 2020 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 28 - 36 จาก 153
Power By Wnhospital.net