หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 01 October 2020

  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1   ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                อัตราค่าจ้างวันละ  350  บาท

        2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม ถึง 15  ตุลาคม  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.)  

  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 02 October 2020 )
 
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 01 October 2020
  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   อัตราค่าจ้างวันละ  400  บาท   

 

    2.   การรับสมัคร

     2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.)

 

        ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 02 October 2020 )
 
630928_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 28 September 2020

 

  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  1  อัตรา ตามประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 18 – 25  กันยายน  2563  นั้นบัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  1 ราย ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่  29  กันยายน  2563  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น  2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังรายชื่อต่อไปนี้

                   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 

1.นายวรพงศ์  กรุงทะลี 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 28 September 2020 )
 
630918_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 18 September 2020
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา

                           - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                           - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                           - อัตราค่าจ้างวันละ            600     บาท       

   - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200 บาท

  2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ตั้งแต่วันที่  18 - 25  กันยายน  2563  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 18 September 2020 )
 
630903_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 03 September 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)  ในตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  1  อัตรา  ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  2563  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2563  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  4  ราย   ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ 

                   ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์

ลำดับที่  ชื่อสกุล

   1.    นายภัทรพล  นิลทะการ

   2.    นางสาวธัญสุดา  เสนาฤทธิ์

   3.    นางสาวสุชาดา  คล่องดี

   4.    นางสาวจณิสตา  ชนะตระกูลเลิศ

                   ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่ 8 กันยายน  2563 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.  ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ชั้น  2  โรงพยาบาลแวงน้อย  หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ใช้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมีการคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

 

(นายเตือน  สายบัวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 03 September 2020 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 37 - 45 จาก 153
Power By Wnhospital.net