หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2563 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 01 June 2020
 
630519_จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 19 May 2020
 
 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...............................

          จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ให้แก่โรงพยาบาลแวงน้อย ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 จำนวน 1 แห่ง ดังรายการต่อไปนี้

-          จ้างเหมาประบปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แบบเลขที่ HSS7-EE-61(125-130) จำนวน 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 290,900 บาท  

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 17 July 2020 )
 
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Wednesday, 15 April 2020
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 25 March 2020
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563  ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อ  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

                   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างทั่วไป

                   1. นายสุทธินันท์  แสงจันทร์

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 25 March 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง ดังนี้

1.      เจ้าพนักงานพัสดุ        จำนวน  1  อัตรา     มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย

2.      นายช่างเทคนิค          จำนวน  1  อัตรา     มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย

                   ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

1.      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศศิธร  ถิตย์กุล 

2.      ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค

นายวัฒนา  จำปา

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 153
Power By Wnhospital.net