หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
620925_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(รายวัน) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 25 September 2019
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายวัน) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
           1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
           2. พนักงานเปล  จำนวน  1  อัตรา

         ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 25 September 2019 )
 
620916รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 16 September 2019
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
.................................................

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1   ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

                         - อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                         - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                           อัตราค่าจ้างวันละ  300  บาท  

                 1.2   ตำแหน่ง  พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                         - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล 

                                   อัตราค่าจ้างวันละ  300  บาท   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 September 2019 )
 
620916_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 16 September 2019
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                           ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

                           ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว  

                           อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท       

1.2 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                           ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                           อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท       

1.3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                           ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

                           อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,030  บาท      

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 September 2019 )
 
620904_ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 04 September 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
................................................
     ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  4 กันยายน  2562  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 04 September 2019 )
 
620902_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 September 2019
  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่าง 19 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562  นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ 2 ราย ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 03 September 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 153
Power By Wnhospital.net