หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
620801_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 01 August 2019
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................

        ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง ดังนี้
        1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคักเลือก จำนวน 1 ราย

        ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 นั้นได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 01 August 2019 )
 
620730_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 30 July 2019
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

        ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก   และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 30 July 2019 )
 
620726_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 26 July 2019
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................
     ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง, นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 26 July 2019 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 09 July 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................
           ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  2  ตำแหน่ง ดังนี้
             ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
             ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 July 2019 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 03 July 2019
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
               1. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ
               2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 4 ราย

          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้
             ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 July 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 81 จาก 153
Power By Wnhospital.net