หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 09 March 2023

ข่าว ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตทียม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร        

เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร             

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 March 2023 )
 
ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดาน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 01 March 2023

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงหลังคาฝ้าเพดานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน้อย(PCU) โรงพยาบาลแวงน้อย ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  794,000.00 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  08/2566

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน้อย(PCU) ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่  1 มีนาคม  2566

 

                  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาฝ้าดานและระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน้อย(PCU) ณ.ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย  โรงพยาบาลแวงน้อย   ตำบลละหานนา    อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม       

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 March 2023 )
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 03 February 2023
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-          -          ตารางแสดงวงเงิน-แบบ-บก.06         

-          -          รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม-ปีงบประมาณ-2566         

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 February 2023 )
 
650926_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.แวงน้อย (e-bidding) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 26 September 2022

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.แวงน้อย (e-bidding)

  1. ประกาศจังหวัดขอนแก่น   ดาวน์โหลด    

  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด       

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 September 2022 )
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.แวงน้อย(e-bidding) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 02 September 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลแวงน้อย (e-bidding)

-         ประกาศเอกสารประกวดราคา  

ดาวน์โหลดเอกสาร 

-         เอกสารประกวดราคา  

ดาวน์โหลดเอกสาร
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 09 September 2022 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 20
Power By Wnhospital.net