หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประกวดราคา
650926_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.แวงน้อย (e-bidding) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 26 September 2022

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.แวงน้อย (e-bidding)

  1. ประกาศจังหวัดขอนแก่น   ดาวน์โหลด    

  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด       

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 September 2022 )
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.แวงน้อย(e-bidding) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 02 September 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลแวงน้อย (e-bidding)

-         ประกาศเอกสารประกวดราคา  

ดาวน์โหลดเอกสาร 

-         เอกสารประกวดราคา  

ดาวน์โหลดเอกสาร
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 09 September 2022 )
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 24 September 2021

ข่าวประกวดราคา > ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลแวงน้อย  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสาร ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ที่เว็บไซต์ www.kkpho.go.th หรือ www.wnhospital.net/btml หรือ www.khonkaenpoc.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-009869 ในวันและเวลาราชกา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 November 2021 )
 
640902_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 02 September 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565จังหวัดขอนแก่น
(
M64080029446) ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม งบประมาณโครงการ 10,731,000.00 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 September 2021 )
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 16 April 2021
จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ จํานวน ๔,๒๓๖ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๖๕,๘๐๐.- บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 April 2021 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 17
Power By Wnhospital.net