หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประกวดราคา
620314_ประกวดราคาจ้างจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 14 March 2019
 
 
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,028,800.00 บาท
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 March 2019 )
 
ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 12 September 2018
 
 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
          
          จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,059,200.00 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 
          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 
               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 
           ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 April 2020 )
 
610321_ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 20 March 2018
 
 
 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)
เลขที่ 01/2561
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
               จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้ 
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
               ปริมาตรจำนวน 1 คัน
               กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี
               ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 
          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 March 2018 )
 
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 29 August 2017

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 15 December 2016

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลแวงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 10
Power By Wnhospital.net