หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประกวดราคา
610321_ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 20 March 2018
 
 
 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)
เลขที่ 01/2561
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
               จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้ 
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
               ปริมาตรจำนวน 1 คัน
               กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี
               ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 
          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 March 2018 )
 
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 29 August 2017

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 15 December 2016

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลแวงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 28 July 2016
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่ MEC2-EE59(001-003)
...................................
                    ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เอกสารสอบราคา 01/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุแกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า) ให้แก่โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ ดังนี้
                    1.หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟ ที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่แบบ MEC2-EE-59(001-003) จำนวน 1 เครื่อง
                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 28 July 2016 )
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 13 February 2014

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก
ที่โรงพยาบาลแวงน้อย (PCU) อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
.........................................

           จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าวลวดถัก แบบแปลนเลขที่ ๕๔๑๙/ข ๙๙/มี.ค./๒๘ (ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๙ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ที่โรงพยาบาลแวงน้อย (PCU) ตามแบบแปลนและประมาณการของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี ๒๕๕๕ ราคารวมเสาเข็มและภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๕๗ ดังนี้

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 February 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 10 - 17 จาก 17
Power By Wnhospital.net