หน้าหลัก arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย วัฒนา จำปา   
Tuesday, 24 March 2020

 

 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2563

 

        1.       รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2562

        2.       รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2562

        3.       รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 2562

        4.       รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 2563

        5.       รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. 2563

       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563

       แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 26 March 2020 )
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 16 May 2019
 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
           
          ---> ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณโครงการ 749,000 บาท
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 March 2020 )
 
601226_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 26 December 2017

ขออนุญาตรายงานผลจัดซื้อ/จัดจ้าง 

. ขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑

. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓. ๖๐๑๒๒๖_๑_ขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

๔. ๖๐๐๙๐๘_๕_รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕. ๖๐๑๒๑๘_๖_แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

๖. ๖๐๑๐๐๑_๗_รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

610614_ขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

610614_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบการปราศจากเชื้อฯ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

610614_ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างที่พักรวมมูล ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

610614_ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

610614_ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเครื่องฉายแสงอุฟัน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

610615_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ปีงบ 2561
610๗02_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ปีงบ 2561

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 August 2018 )
 
601117_ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 17 November 2017

ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

. ๖๐๑๑๑๗_๒_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐

. ๖๐๑๐๐๑_๓_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

. ๖๐๑๑๑๓_๔_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๒๐ รายการ ปีงบ ๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 March 2020 )
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 October 2017

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

601103_สรุปผลการจัดซื้อ ต.ค. 60
601130_สรุปผลการจัดซื้อ พ.ย. 60
601230_สรุปผลการจัดซื้อ ธ.ค. 60
610131_สรุปผลการจัดซื้อ ม.ค. 61
610228_สรุปผลการจัดซื้อ ก.พ. 61
 
610430_สรุปผลการจัดซื้อ เม.ย. 61 
610531_สรุปผลการจัดซื้อ พ.ค. 61      
610531_ขออนุญาตินำรายงานสรุปผล พ.ค. 61

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 June 2018 )
 
Power By Wnhospital.net