หน้าหลัก arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
650110_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 10 January 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1.       พนักงานประกอบอาหาร  จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน  5 ราย

            ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

                   ตำแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร

1.       นางวริศรา  จิตแสง

2.       นางสาวคุณากร  ภูศรีฤทธิ์

3.       นายณัฐพล  สุดน้อย

                   ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา  08.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 11 January 2022 )
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564 วงเงิน 6,565,800.00 บาท พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 22 February 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๖,๕๖๕,๘๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 April 2021 )
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ประจำปี 2564 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 15 February 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

 
640126_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 26 January 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 8,225,850.00 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 February 2021 )
 
ประกาศผลผู้ชนะกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 01 January 2021
ประกาศผลผู้ชนะกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
     ไตรมาส 1 
     ไตรมาส 2   
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 23 March 2021 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 16
Power By Wnhospital.net