หน้าหลัก arrow นวัตกรรม Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
นวัตกรรม
นวัตกรรม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 07 December 2018
 
นวัตกรรม ปี 2560

60_
Bright Spot Hospital ด้านบริหารการเงินการคลัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7 
60_DIY by my hand
60_การพัฒนาการควบคุมลูกหนี้สัญญายืมเงิน
60_การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก   
60_การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Alcohol  Withdrawal 
60_การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล Focus charting
60_การพัฒนาการส่งตรวจ Lab  ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
60_การพัฒนาระบบการกำกับติดตามการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
60_การพัฒนาระบบการให้บริการออกคัดกรองตรวจสารเสพติด
60_การพัฒนาระบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลขอนแก่น
60_การไม่ทำแฟ้มเวชระเบียนรายใหม่ ในผู้ป่วยที่ไม่ตรวจรักษา  
60_การเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อการดูแลและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด
60_โครงการพัฒนาระบบงานคลินิกคำปรึกษา
60_จิตสงบ-พบสุข
60_ด้ายปริศนาตามหา Comply
60_นวตกรรม  Kangaroo อุ่นไอรักห้องคลอด
60_นวัตกรรม Kangaroo อุ่นไอรักช่วยพัฒนางาน
60_นวัตกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลมารดาและทารกหลังคลอด  
60_ไม่กด-ไม่บีบ-แค่เยียบๆ ฆ่าเชื้อโรค
60_ไม้ม็อบมหัศจรรย์
60_สาบานตน
 
 

 
 
 
นวัตกรรม ปี 2561
 
61_นวัตกรรม CAUTI Bundle
61_นวัตกรรม CQI เปิด visit ล่วงหน้า
61_นวัตกรรม Excel ช่วยทำชุดบิล
61_นวัตกรรม HIV
61_นวัตกรรม rice healthy 
61_นวัตกรรม Sticker ลด Error ยาฉีด
61_นวัตกรรม การพัฒนาการควบคุม วิกฤตทางการเงิน
61_นวัตกรรม การพัฒนาการชุดเครื่องมือการทำคลอด
61_นวัตกรรม การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล OSCC
61_นวัตกรรม การพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่ได้รับยา Warfarin
61_นวัตกรรม การพัฒนาระบบการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะท้าย
61_นวัตกรรม การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
61_นวัตกรรม การแพ้ยาซ้ำ
61_นวัตกรรม การอบสมุนไพรหลังคลอด
61_นวัตกรรม งานสารบรรณอิเล็กทริกส์
61_นวัตกรรม ชื่อ สกุล ซ้ำกัน
61_นวัตกรรม ตะแกรงตากตะกรอนเปลี่ยนโลก
61_นวัตกรรม ตู้เย็นสำรอง
61_นวัตกรรม ถูกต้อง ถูกคน ถูกสิทธิ์
61_นวัตกรรม ทะเบียนประวัติช่วยจัดการเครื่องมือแพทย์
61_นวัตกรรม Alert HAD ( Alert High Alert Drug )
61_นวัตกรรม กล่องกรอฟันเทียม
61_นวัตกรรม กล่องส่ง LAB นิรภัย
61_นวัตกรรม พับได้กางได้ใช้สะดวก
61_นวัตกรรม วงล้อมหัศจรรย์แห่งชีวิต 
61_นวัตกรรม หลอดช่วยดูด Insulin
61_นวัตกรรม ปรอทผูกติดพิชิตความเสี่ยง 
61_นวัตกรรม ป้ายสื่อสารชัด สกัด Falling
61_นวัตกรรม เปรียบเทียบฟิล์มเสียระหว่างระบบฟิล์มกับระบบ PACS
61_นวัตกรรม พัฒนาระบบการจัดหาพัสดุให้ทันเวลาตรงกับความต้องการของผู้ใช้
61_นวัตกรรม พัสดุ 4.0
61_นวัตกรรม มอบอำนาจสิ่งสำคัญรู้เท่าทัน เซฟตี้ เซฟตี้
61_นวัตกรรม ไม้กวาดพอเพียง
61_นวัตกรรม ลวด ก๊อส สอด สะอาด
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 07 December 2018 )
 
Power By Wnhospital.net