หน้าหลัก arrow ชมรมจริยธรรม Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ชมรมจริยธรรม
ชมรมจริยธรรม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 14 November 2022

1. บันทึกข้อความคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม   ดาวน์โหลด

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 2566     ดาวน์โหลด    

3. บันทึกข้อความแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม     ดาวน์โหลด

4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลแวงน้อย ปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 14 November 2022 )
 
Power By Wnhospital.net