หน้าหลัก arrow พันธกิจ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
พันธกิจ โรงพยาบาลแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Wednesday, 30 July 2008

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และชุมชนในการจัดระบบสุขภาพ

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

4. พัฒนาระบบบริการจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 May 2015 )
 
Power By Wnhospital.net