หน้าหลัก arrow โครงสร้างองค์กร Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาลแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Wednesday, 30 July 2008

 
0000000
00
000000000
00
00000000000
00
0000000000
00
000000000
00
0000000
           
    
โรงพยาบาลแวงน้อย
    
           
           
           
ด้านอำนวยการ
 
ด้านการพยาบาล
 
ด้านการบริการ
           
- บริหารทั่วไป(แผน/คน/งาน)
 
- งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
งานบริการทางการแพทย์
- การเงินและการบัญชี
 
- งานผู้ป่วยใน
 
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- พัสดุและบำรุงรักษา - งานผู้ป่วยนอก - เวชกรรมทั่วไป
- โภชนาการ/งานโรงครัว - งานห้องคลอด - ทันตกรรม
- งานธุรการ - งานห้องผ่าตัด งานเทคนิคบริการ
- งานบุคลากร - งานจ่ายกลาง - พยาธิวิทยา
- งานซักฟอก   - รังสีวิทยา
- งานสารสนเทศ   - เภสัชกรรม
- งานประกันสุขภาพ    - การแพทย์แผนไทย
    - เวชกรรมฟื้นฟู
    - สุขาภิบาล
    งานเวชปฏิบัติครอบครัว
    - ศูนย์สุขภาพชุมชน 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 September 2008 )
 
Power By Wnhospital.net