หน้าหลัก arrow วิสัยทัศน์ (CUP) Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
วิสัยทัศน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Wednesday, 30 July 2008

  

"เป็นหน่วยงานนำในการพัฒนาสุขภาพแบบพอเพียงอย่างมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของประชาชน ชุมชนและสังคม

เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของชาวอำเภอแวงน้อย"

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 08 December 2010 )
 
Power By Wnhospital.net