หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา arrow ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 12 September 2018
 
 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
          
          จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,059,200.00 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 
          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 
               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 
           ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 April 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net