หน้าหลัก arrow ทำเนียบผู้อำนวยการ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ทำเนียบผู้อำนวยการ พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Wednesday, 30 July 2008

  ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

 1. นพ.จิรพงค์ อุกะโชค 2526-2530
 2. นพ.ชวลิต วิตตานนท์ 2530-2532
 3. นพ.สุนทร บูรณวัฒนาโชค 2532-2534
 4. นพ.กฤษณ์ เฉลียวรุ่งกมล 2534-2534 (เม.ย.-พ.ค.)
 5. นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2534-2538
 6. นพ.พิสฤษฏ์ พิทักษ์ 2538-2539
 7. นพ.วิพัฒน์ สฤษฎีชัยกุล 2539-2542
 8. นพ.อรรถสิทธิ กาญจนสินิทธ์ 2542-2543
 9. พญ.ระวีพร เหล่าภักดี 2543-2543 (มี.ค.-เม.ย)
 10. นพ.กิตติพงศ์ ชัยบุตร 2543-2545
 11. นพ.อนุชา ทาขุลี 2545-2546
 12. นพ.ปิติ จันทร์เมฆา 2546-2547
 13. นพ.อนุวัตร์ สีวาที 2547-2549
 14. นพ.สุทธิ เลาวัณย์ศิริ 2549-2552
 15. พญ.อารีย์ ดวงดี 2552-2554
 16. นพ.เตือน สายบัวทอง 2554-ปัจจุบัน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 09 May 2010 )
 
Power By Wnhospital.net