หน้าหลัก arrow นโยบาย Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
นโยบาย โรงพยาบาลแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Tuesday, 09 September 2008
  
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี  2551

1.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารการเงินการคลัง  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
4.  ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานในทุกหน่วยงาน
5.  ให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการในโรงพยาบาล
6.  ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 

  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 December 2020 )
 
Power By Wnhospital.net