หน้าหลัก Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 March 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

................................................. 

     ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

                        - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                       - รับเพศหญิง ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                               อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท 

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม  2563 ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  043 – 499123 – 4 ต่อ 175 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 March 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net