หน้าหลัก Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 27 February 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

................................................. 

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                                  อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท      

                                  - ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11  2,200 บาท

                                  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
                          2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  2 มีนาคม 2563 – 24 เมษายน 2563  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันที่  27 เมษายน 2563   เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย   เว็บไซต์    http://www.wnhospital.net/html/  หรือ สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 March 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net