หน้าหลัก Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 16 March 2020
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................

ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน 4 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

                   ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1. นางสาววรรณวิไล  ทวยเที่ยง          ผู้สอบได้ ลำดับที่ 1

2. นางสาวมัตติกา  จอกสถิต              สำรอง ลำดับที่ 1

3. นางสาวบุษยา  ขันนาโพธิ์              สำรอง ลำดับที่ 2

4. นางสาวสิริรัตน์  พรมศาสตร์           สำรอง ลำดับที่ 3                  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่  17 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 16 March 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net