หน้าหลัก Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 16 March 2020
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายเดือน)   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  2  ตำแหน่ง ดังนี้

1.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,146  บาท  

                 1.2   ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                               อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,146  บาท

  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 March 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net