หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา arrow 640204_ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
640204_ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 04 February 2021

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

          จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ,กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ จำนวน 5,307 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,225,850.- บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม   
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 February 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net