หน้าหลัก arrow หมายเลขโทรศัพท์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
หมายเลขโทรศัพท์ พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Thursday, 24 June 2021

ระบบหมายเลขโทรศัพท์ Analog โทร 043-499-123, 043-499-124

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ในเวลาราชการ กด 103 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โอนสาย

112 งานเภสัชกรรม

120 งานทันตกรรม

121 ห้องฉุกเฉิน

128 ผู้ป่วยใน

106 ผู้ป่วยนอก

  139 งานธุรการ

104 งานการเงิน

105 งานพัสดุ

123 งานบัตรทอง

124 งานประกันสังคม

125 กลุ่มการพยาบาล

 

ระบบโทรศัพท์ Digital โทร 043-009-869 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กดเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อ

501 งานธุรการ

502 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

503 งานผู้ป่วยใน

504 งานการเงิน

505 งานพัสดุ

 

แฟกซ์ (Fax to mail) 043-009-820

หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ

งานประกันสุขภาพ 043-499-502

งานศูนย์สุขภาพชุมชน 043-499-046

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 043-499-071

งานวัคซีนโควิด 043-499-001 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 24 June 2021 )
 
Power By Wnhospital.net