หน้าหลัก arrow Unit Profile arrow งานห้องผ่าตัด Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ห้องผ่าตัด พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Friday, 19 September 2008

ห้องผ่าตัด

เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
      ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภทอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปลอดภัย

ขอบเขตบริการ
      ให้บริการผู้ป่วยทำหมันหญิงและผ่าตัดเล็กทุกประเภทในเวลาราชการ โดยให้บริการก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด

ดาวน์โหลด Unit Profile

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net