หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 16 August 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         -  ตำแหน่ง  เภสัชกร   จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                - อัตราค่าจ้างวันละ     720  บาท      

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ ที่  11   4,500  บาท

                                - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

                   2. การรับสมัคร

                        2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  เว็บไซต์   http://www.wnhospital.net/html/ และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย (สมัครสอบ) เลขที่ 55   หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230  โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501 ( ในเวลาราชการ 08.30– 16.30 น.)      

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม       ใบสมัคร  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 August 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net