หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 01 September 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                                  อัตราค่าจ้างวันละ     600  บาท      

                                  - ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11   2,200  บาท

                                  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  เว็บไซต์   http://www.wnhospital.net/html/ และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย (สมัครสอบ) เลขที่ 55   หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230  โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2564  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501 ( ในเวลาราชการ 08.30– 16.30 น.)      

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม      รายละเอียดการสมัคร        ใบสมัคร        

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 September 2021 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net