หน้าหลัก arrow รหัสสถานบริการ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รหัสสถานบริการ สธ. จ. ขอนแก่น พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Saturday, 22 August 2009
  

*  ค้นหาสถานบริการจาก สนย. คลิกที่นี่

Cool  รหัสสถานบริการที่ใช้บ่อย ในจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลทั่วไป และ สถานบริการสาธารณสุข
 • 12275 รพท.สิรินธร
 • 10670 รพศ.ขอนแก่น
 • 13777 รพ.ศรีนครินทร์
 • 14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น
 • 11497 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์
 • 11935 รพ.ราชพฤกษ์
 • 11936 รพ.ขอนแก่นราม
 • 12271 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
 • 12272 รพ.จิตเวชขอนแก่น
 • 12273 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6
 • 12274 ศูนย์อนามัยที่ 6 สาขาพล
 • 29001 รพ.เวชประสิทธิ์
 • 14196 ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมชน
 • 10995 รพช.บ้านฝาง
 • 10996 รพช.พระยืน
 • 10997 รพช.หนองเรือ
 • 10998 รพช.ชุมแพ
 • 10999 รพช.สีชมพู
 • 11000 รพช.น้ำพอง
 • 11001 รพช.อุบลรัตน์
 • 11002 รพช.บ้านไผ่
 • 11003 รพช.เปือยน้อย
 • 11004 รพช.พล
 • 11005 รพช.แวงใหญ่
 • 11006 รพช.แวงน้อย
 • 11007 รพช.หนองสองห้อง
 • 11008 รพช.ภูเวียง
 • 11009 รพช.มัญจาคีรี
 • 11010 รพช.ชนบท
 • 11011 รพช.เขาสวนกวาง
 • 11012 รพช.ภูผาม่าน
 • 11445 รพร.กระนวน
 • 14132 รพช.ซำสูง

สำนักงานสาธารณสุข
 • 00027 สสจ.ขอนแก่น
 • 00373 สสอ.เมืองขอนแก่น 
 • 00374 สสอ.บ้านฝาง 
 • 00375 สสอ.พระยืน 
 • 00376 สสอ.หนองเรือ 
 • 00377 สสอ.ชุมแพ 
 • 00378 สสอ.สีชมพู 
 • 00379 สสอ.น้ำพอง 
 • 00380 สสอ.อุบลรัตน์ 
 • 00381 สสอ.กระนวน 
 • 00382 สสอ.บ้านไผ่ 
 • 00383 สสอ.เปือยน้อย 
 • 00384 สสอ.พล 
 • 00385 สสอ.แวงใหญ่ 
 • 00386 สสอ.แวงน้อย 
 • 00387 สสอ.หนองสองห้อง 
 • 00388 สสอ.ภูเวียง 
 • 00389 สสอ.มัญจาคีรี 
 • 00390 สสอ.ชนบท 
 • 00391 สสอ.เขาสวนกวาง 
 • 00392 สสอ.ภูผาม่าน 
 • 00393 สสอ.กิ่งอำเภอซำสูง 
 • 00394 สสอ.กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 
 • 00395 สสอ.กิ่งอำเภอหนองนาคำ 
 • 00396 สสอ.กิ่งอำเภอบ้านแฮด 

สถานีอนามัย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแวงน้อย
 • 11006 สสจ.ขอนแก่น
 • 04391 รพ.สต.ก้านเหลือง
 • 04392 รพ.สต.ท่านางแนว
 • 04393 รพ.สต.ละหานนา
 • 04394 รพ.สต.ท่าวัด
 • 04395 รพ.สต.ทางขวาง
 • 99870 ศศช.แวงน้อย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 31 March 2016 )
 
Power By Wnhospital.net