หน้าหลัก Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ค่านิยม โรงพยาบาลแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 21 May 2015

P (Patient focus) : ยึดผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางในการทำงาน

E (Empowerment) : เสริมพลังให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานด้วยตนเอง และให้ผู้ใช้บริการดูแลตนเอง และครอบครัวได้

T (Team work) : ทำงานเป็นทีมและมีการประสานงานที่ดี

F (Management by Fact) : บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล

R (Focus on Result) : มุ่งเป้าหมายชัด วัดผลได้

"ลูกค้าคือหัวใจ ใผ่เสริมพลัง สรรสร้างทีมดี มีข้อมูลจริง เป้าหมายยิ่งชัด วัดผลได้"

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 May 2015 )
 
Power By Wnhospital.net