หน้าหลัก arrow จุดเน้น Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
จุดเน้น (โรงพยาบาลแวงน้อย) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 21 May 2015

1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญ : MI, Stroke, HI, DM, HT, Asthma, TB, Pneumonia, DHF, Teenage Pregnancy, PPH, Schizophrenia, Depression

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

3.พัฒนาระบบการเงินการคลัง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 May 2015 )
 
Power By Wnhospital.net