Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
620904_ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 04 September 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
................................................
     ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  4 กันยายน  2562  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 04 September 2019 )
 
620902_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 September 2019
  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่าง 19 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562  นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ 2 ราย ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 03 September 2019 )
 
620816_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เขียนโดย prapanee   
Friday, 16 August 2019

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
................................................. 

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

                         - อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                         - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                               อัตราค่าจ้างวันละ 420 บาท  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 August 2019 )
 
620807_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 07 August 2019
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................

        ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

           1.  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง 
                   1.1         ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  อัตรา

                          - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศหญิง ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

                                 อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 08 August 2019 )
 
620806_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 06 August 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 06 August 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 21 - 30 จาก 139
Power By Wnhospital.net