Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 03 July 2019
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
               1. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ
               2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 4 ราย

          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้
             ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 July 2019 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย prapanee   
Monday, 01 July 2019

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

        ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 2 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 July 2019 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เขียนโดย prapanee   
Monday, 24 June 2019

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................
               ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
  1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา
             2. นายช่างเทคนิค  จำนวน  1  อัตรา
               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 24  มิถุนายน 2562 ถึง 25 กรกฎาคม 2562  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30น.)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
               3. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา
               4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  2  อัตรา
               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 24 June 2019 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 13 June 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

       1.  เภสัชกร จำนวน  อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย

                   ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   ตำแหน่ง  เภสัชกร

                          1.  นายฉัตรรพี    ล้อวัฒนไพศาล                   ผู้สอบได้ลำดับที่ 1

 ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 June 2019 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เภสัชกร
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 11 June 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................
 
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้
             1.      ตำแหน่ง  เภสัชกร 

1. นายสุทธิศักดิ์    ทีทา
          2. นายฉัตรรพี    ล้อวัฒนไพศาล
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
          
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.. 2562

                                                       (นายเตือน  สายบัวทอง)
                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 11 June 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 40 จาก 139
Power By Wnhospital.net