Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
601211_ขออนุญาตเผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแวงน้อย
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 27 February 2018

เบอร์โทรศัพท์ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแวงน้อย  

601211_ขออนุญาตเผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแวงน้อย
601211_เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลแวงน้อย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 27 February 2018 )
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 October 2017

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

601103_สรุปผลการจัดซื้อ ต.ค. 60
601130_สรุปผลการจัดซื้อ พ.ย. 60
601230_สรุปผลการจัดซื้อ ธ.ค. 60
610131_สรุปผลการจัดซื้อ ม.ค. 61
610228_สรุปผลการจัดซื้อ ก.พ. 61
 
610430_สรุปผลการจัดซื้อ เม.ย. 61 
610531_สรุปผลการจัดซื้อ พ.ค. 61      
610531_ขออนุญาตินำรายงานสรุปผล พ.ค. 61

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 June 2018 )
 
610226_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
เขียนโดย prapanee   
Monday, 26 February 2018

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย ดังนี้

          1.      ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค  
          1. นายวัฒนา  จำปา                    

          ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 26 February 2018 )
 
610226_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เขียนโดย prapanee   
Monday, 26 February 2018

  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย ดังนี้

          1.      ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
          1. นางสาวทิพวารินย์  พิมล
          2. นางสาวยุวรัตน์  นาเม็ง                    

          ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 26 February 2018 )
 
610219_นายช่างเทคนิค
เขียนโดย prapanee   
Monday, 19 February 2018

 

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน    ตำแหน่ง  ดังนี้
                   ๑.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง                         
                  
๑.๑   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  จำนวน    อัตรา  รับเพศชาย
 
                   ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๘,๑๔๖ บาท
                   ๒. การรับสมัคร                      
                   ๒.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  ๐๔๓ – ๔๙๙๑๒๓ – ๕

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 February 2018 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 91 - 100 จาก 139
Power By Wnhospital.net