หน้าหลัก arrow ระบบบริการออนไลน์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ระบบบริการออนไลน์
เว็บลิงค์
สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลแวงน้อย และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย 
  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   แวงน้อย ร่วมใจ
49
  Link   ระบบ Monitor อุณภูมิตู้เย็น
48
  Link   โปรแกรมบริหารความเสี่ยง [HRMS]
92
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563
131
  Link   ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
205
  Link   ระบบข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา Warfarin
218
  Link   ระบบ IT Service Desk
295
  Link   ระบบ HOSxP User Plugin
256
  Link   ระบบข้อมูลผู้ป่วยดื้อยา MDRO
243
  Link   คู่มือ HOSxP
286
  Link   คู่มือบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP
288
  Link   ระบบงานสารบรรรณ [Kpbook]
978
  Link   ระบบบริการยานพาหนะ [Car]
834
  Link   ระบบบริหารครุภัณฑ์ [Kru]
759
  Link   ระบบรายงานต้นทุนบริการ [Unit cost]
731
  Link   ระบบสมาชิก [Member]
2025
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลทั่วไป [Opd Room]
691
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลยา [Drug]
648
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลวินิจฉัย [Diagnosis]
841
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลเบื้องต้น [Hospital Audit]
686
  Link   ระบบบริหารข้อมูลเวชระเบียนระดับอำเภอ [Cupdb]
654
  Link   ระบบบริหารข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ [Dbpop]
684
  Link   ระบบข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพ [Cup]
710
 
  • ระบบบริการออนไลน์   (23)
Power By Wnhospital.net