หน้าหลัก arrow ระบบบริการออนไลน์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ระบบบริการออนไลน์
เว็บลิงค์
สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลแวงน้อย และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย 
  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   CCMS
32
  Link   BackOffice
220
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2564
73
  Link   แวงน้อย ร่วมใจ
395
  Link   ระบบ Monitor อุณภูมิตู้เย็น
145
  Link   โปรแกรมบริหารความเสี่ยง [HRMS]
224
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563
226
  Link   ระบบ IT Service Desk
397
  Link   คู่มือ HOSxP
383
  Link   คู่มือบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP
392
  Link   ระบบบริการยานพาหนะ [Car]
963
  Link   ระบบบริหารครุภัณฑ์ [Kru]
830
  Link   ระบบสมาชิก [Member]
2227
 
  • ระบบบริการออนไลน์   (13)
Power By Wnhospital.net