หน้าหลัก arrow ระบบบริการออนไลน์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ระบบบริการออนไลน์
เว็บลิงค์
สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลแวงน้อย และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย 
  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   BackOffice
95
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2564
28
  Link   แวงน้อย ร่วมใจ
333
  Link   ระบบ Monitor อุณภูมิตู้เย็น
110
  Link   โปรแกรมบริหารความเสี่ยง [HRMS]
187
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563
195
  Link   ระบบ IT Service Desk
366
  Link   คู่มือ HOSxP
358
  Link   คู่มือบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP
363
  Link   ระบบบริการยานพาหนะ [Car]
909
  Link   ระบบสมาชิก [Member]
2172
 
  • ระบบบริการออนไลน์   (11)
Power By Wnhospital.net