หน้าหลัก arrow ระบบบริการออนไลน์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ระบบบริการออนไลน์
เว็บลิงค์
สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลแวงน้อย และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย 
  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   วิดีโอเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแวงน้อย
1
  Link   CCMS
67
  Link   BackOffice
334
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2564
105
  Link   แวงน้อย ร่วมใจ
460
  Link   ระบบ Monitor อุณภูมิตู้เย็น
168
  Link   โปรแกรมบริหารความเสี่ยง [HRMS]
271
  Link   ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2563
245
  Link   ระบบ IT Service Desk
429
  Link   คู่มือ HOSxP
411
  Link   คู่มือบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP
418
  Link   ระบบบริการยานพาหนะ [Car]
997
  Link   ระบบบริหารครุภัณฑ์ [Kru]
859
  Link   ระบบสมาชิก [Member]
2270
 
  • ระบบบริการออนไลน์   (14)
Power By Wnhospital.net