หน้าหลัก arrow ระบบบริการออนไลน์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ระบบบริการออนไลน์
เว็บลิงค์
สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลแวงน้อย และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย 
  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
43
  Link   ระบบข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา Warfarin
82
  Link   ระบบ IT Service Desk
137
  Link   ระบบ HOSxP User Plugin
114
  Link   ระบบข้อมูลผู้ป่วยดื้อยา MDRO
112
  Link   คู่มือ HOSxP
130
  Link   คู่มือบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP
145
  Link   ระบบงานสารบรรรณ [Kpbook]
811
  Link   ระบบบริการยานพาหนะ [Car]
663
  Link   ระบบบริหารครุภัณฑ์ [Kru]
627
  Link   ระบบรายงานต้นทุนบริการ [Unit cost]
601
  Link   ระบบสมาชิก [Member]
1658
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลทั่วไป [Opd Room]
535
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลยา [Drug]
505
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลวินิจฉัย [Diagnosis]
685
  Link   ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลเบื้องต้น [Hospital Audit]
549
  Link   ระบบบริหารข้อมูลเวชระเบียนระดับอำเภอ [Cupdb]
497
  Link   ระบบบริหารข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ [Dbpop]
538
  Link   ระบบข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพ [Cup]
554
  Link   โปรแกรมบริหารความเสี่ยง [Risk2]
877
 
  • ระบบบริการออนไลน์   (20)
Power By Wnhospital.net