นโยบาย โรงพยาบาลแวงน้อย
เขียนโดย kittisak   
Tuesday, 09 September 2008
  
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี  2551

1.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารการเงินการคลัง  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
4.  ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานในทุกหน่วยงาน
5.  ให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการในโรงพยาบาล
6.  ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 

  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 23 December 2020 )