พนักงานทำความสะอาด
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 02 September 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

                   1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง 

1.1  ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด    จำนวน  7  อัตรา

              - อัตราค่าจ้าง   300  บาท

                          - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

     - ไม่จำกัดวุฒิ

     - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

                   3. การรับสมัคร

                       3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2)  โรงพยาบาลแวงน้อย  ตั้งแต่วันที่  2 กันยายน  2564  ถึงวันที่  21  กันยายน  2564  ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  23 กันยายน 2564  เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/  หรือ                 สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 04 September 2021 )