พนักงานขับรถยนต์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 02 September 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2  อัตรา

        - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

        - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ งานยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        - อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท

        - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

                                  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  2 – 10  กันยายน  2564  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  13 กันยายน 2564  เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์http://www.wnhospital.net/html/  หรือ                 สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501
         
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 04 September 2021 )