รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่
เขียนโดย อดิศักดิ์   
Monday, 13 September 2021

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                                ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

                                                1.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค    จำนวน  1  อัตรา

              - อายุ  21 - 40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

              - รับเพศชาย  จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                                        ปฏิบัติงานที่ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

             - อัตราค่าจ้างวันละ   420  บาท

              - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

1.2 ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน  1  อัตรา

        - อายุ 20 - 50  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                                      - อัตราค่าจ้างวันละ     300  บาท   

                                                      - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท  

                                         1.3 ตำแหน่ง  พนักงานเปล  จำนวน  1  อัตรา 

                                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                                        ปฏิบัติงานที่ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  กลุ่มงานการพยาบาล

                                                     - อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท 

                                                     - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  13 – 17  กันยายน  2564  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  21 กันยายน 2564  เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/  หรือ                 สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 September 2021 )