ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย อดิศักดิ์   
Monday, 13 September 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                                                ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ         (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา  ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  2 - 10 กันยายน 2564  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่  28 กันยายน 2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

1.              ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา

1.             นายเพชร  พลไชย

2.             นายกวีพัฒน์  ทิพวงษ์

3.             นายเมธี  มุ้งหาญ

 สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

                        ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  13  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม.. 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 September 2021 )