รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
13/01/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม แอร์ LG : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายนิพนธ์ ไกรศรี รอรับงาน
13/01/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม แอร์ SUMSUNG : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายนิพนธ์ ไกรศรี รอรับงาน
13/01/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม แอร์ SHARP : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายนิพนธ์ ไกรศรี รอรับงาน
01/03/2564 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ WN-P110 : โดย นางสาวจิราภรณ์ ชาลีผาย : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รอรับงาน
16/12/2563 : โรงครัว แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ENERGY 750 SYNDOME S/N: 1507160305A0039 : โดย น.ส.นวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รอรับงาน
15/12/2563 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม แอร์ ซัมซุง : โดย วิชปรเมศวร์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/12/2563 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม แอร์LG : โดย วิชปรเมศวร์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
10/08/2563 : ห้องเก็บเงิน แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECOII 850 VA S/N : 180804040520109 : โดย นางสาวสุภากร ยาย่อ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รอรับงาน
30/06/2563 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม สาย เครื่อง Monitor EKG Biocare : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
06/01/2563 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ล้อรถเข็นรถทำแผล+รถ Moniter EKG : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
27/12/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ไฟห้องน้ำผู้ป่วย : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
20/12/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น : โดย นางสาวจริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
19/12/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม อ่างล้างมือ (ห้องตรวจ 1,2,3) : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
19/12/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม พัดลมเพดาน ห้องกินข้าว : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
17/12/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ระบบไฟฟ้าบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังที่ 12 : โดย นายภานุวัธร บุญแสน : รอรับงาน
17/12/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม ประตูโรงพักขยะ : โดย นายพืชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
17/12/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม ท่อสูบน้ำใส : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
16/12/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ก๊ฮกน้ำในห้องน้ำฝัง OR : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
16/12/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ผนังบ้านด้านหน้าติดประตูบ้าน : โดย นางสุปรียา พงษ์สาคร : รอรับงาน
16/12/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ไฟหลังบ้านไม่ติด (เปลี่ยนหลอดแล้วไม่ติด) : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
13/12/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม โทรศัพท์สำนักงาน : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
12/12/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม ท่อน้ำ ห้องน้ำ : โดย นางสุพล สุขแป : รอรับงาน
12/12/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม อ่างล้างมือในห้องล้างแผล : โดย นางสุพล สุขแป : รอรับงาน
11/12/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม ซ่อมไฟฟ้าศาลาพระประธาน : โดย นางพงปณต กลมลี : รอรับงาน
09/12/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ล้างถังน้ำสำหรับนิ่งของ : โดย นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี : รอรับงาน
09/12/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม ท่อน้ำทิ้ง : โดย นางสาวทิพย์วดี พินิจมนตรี : รอรับงาน
09/12/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำ ซึมน้ำหยดตลอดเวลา : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
06/12/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่อง D/S (Toshiba) : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
06/12/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ถังซักโครกชำรุด : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/12/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ชั้นวางบัตรนัดชำรุด : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.594 seconds !