รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
27/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
27/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม หลอดไฟตรงจุดคัดกรอง : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
27/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์ OPD : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
26/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม หัวฉีดล้างชำระห้องน้ำผู้ป่วยชาย : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
26/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โถปัสสวะผู้ชายเวลากดน้ำ : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
26/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศ : โดย น.ส.รัตติยา พรชัย : รอรับงาน
26/02/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ขอซ่อมประตูกระจกทางเข้าฝ่ายจ่ายกลาง : โดย นางรัตณี นาอุดม : รอรับงาน
25/02/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม อ่างล้างหน้าห้องน้ำ OR ตกและท้อน้ำแตก น้ำไหลตลอด : โดย น.ส.จริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
25/02/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เต้ารับไฟฟ้าและหลอดไฟชำรุด : โดย น.ส.เกสรา โนนทิง : รอรับงาน
21/02/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม ล้อรถเข็นขยะด้านหน้า-หลังชำรุด : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
21/02/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด 1 ตัว : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
21/02/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม บานเกล็ดห้องรอคลอด 3 บาน : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
21/02/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องรอคลอดไม่ติด 1 หลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
21/02/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ไฟหน้าห้องจุดคัดกรอง (หลอดยาว) : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
20/02/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ท่อน้ำเมนหลักข้างใต้แท้งน้ำสูง : โดย นายวัฒนา จำปา : รอรับงาน
18/02/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ไฟฉุกเฉินห้องรอครอด : โดย น.ส.นันนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
14/02/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 2 : โดย น.ส.เปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
14/02/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ด้ามจับประตูที่เปิดจากห้องทำงานพยาบาลไปห้องผู้ป่วยหญิง : โดย น.ส.เปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
13/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ถังใส่น้ำสำหรับราดน้ำห้องน้ำผู้ป่วยหญิง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
08/02/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ห้องน้ำ(คนพิการ) ห้องที่ 1 สายฉีดชำรุด : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
07/02/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม กริ่งเรียกเจ้าหน้าที่ในห้องน้ำผู้ป่วย : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/02/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดัน : โดย น.ส.จริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
05/02/2562 : แจ้งซ่อม ไฟฟ้าแสงสว่างตามเสา 2 ที่ 1.หลอดตามบริเวณทางขึ้นแฟลตโรงจอดรถยนต์ 2.ลานหลังห้องยาที่จอดมอเตอร์ไซค์ : โดย นายอุทิศ จวนชัยภูมิ : รอรับงาน
04/02/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เปลเข็นคนไข้ (คันที่ 2 ) : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
04/02/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เปลเข็นคนไข้ (คันที่ 3 ) : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
04/02/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เปลเข็นคนไข้ (คันที่ 1 ) : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
30/01/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม สะพานไฟ 3 ตัว : โดย น.ส.นิภาพร ศิลา : รอรับงาน
29/01/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ก็อกน้ำอ่างซักล้างด้านล่าง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
29/01/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม อ่างล้างมือเจ้าหน้าที่ (ห้องตรวจตา) : โดย : รอรับงาน
29/01/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ก็อแตก (น้ำไหลตลอดเวลา) : โดย : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5116 seconds !