รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
02/10/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม สายไฟบริเวณโต๊ะทำงาน ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
02/10/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม อ่างล้างมือห้องน้ำผู้ป่วยหญิง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
01/10/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม แปลเข็นผู้ป่วย : โดย นายสมศักดิ์ คะลา : รอรับงาน
01/10/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม มุ้งลวด + บานเกร็ด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
01/10/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เปลี่ยนรางปลั๊กไฟจุดรับบัตร : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
01/10/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ติดตั้งพัดลมตรงจุดรับบัตร + ที่เสียบไมหันด้านหน้าออก : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
28/09/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม พื้นห้องน้ำเจ้าหน้าที่ : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
28/09/2561 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม หลอดไฟด้านข้างอาคาร : โดย น.ส.จันทร์คณา โคตรศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
26/09/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม แอร์ในห้อง sterile และ pack : โดย นางรัตณี นาอุดม : รอรับงาน
24/09/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ฟ่าเพดานรั่ว มีน้ำไหลซึมบริเวณต่อเติมห้อง : โดย นางจีราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
23/09/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ซ่อมโต๊ะวางของ : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
17/09/2561 : งานยานยนต์ แจ้งซ่อม กล้องติดหน้ารถยนต์ EMS ทะเบียน นข 7176 : โดย นายสุเทพ พิทักษ์ : รอรับงาน
17/09/2561 : งานยานยนต์ แจ้งซ่อม วิทยุสื่อสาร นข 7176 : โดย นายสุเทพ พิทักษ์ : รอรับงาน
17/09/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม บานเกร็ดห้องคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
17/09/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ผ้าห่มไฟฟ้าเด็กทารก : โดย น.ส.เยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
12/09/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่อง EKG Monitor หน้าจอไม่ทำงาน : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
06/09/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ก็อกน้ำอ่างล้างมือผู้ป่วยหญิง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
06/09/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ขอบประตูเข้าห้องน้ำไม่มีธรณีปิด เวลาทำความสะอาดทำให้น้ำไหลออกมานอกห้องทั้ง 2 ด้าน : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
04/09/2561 : ห้องผ่าตัด แจ้งซ่อม เครื่อง Transport Incubutor : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
27/08/2561 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม ประตูห้องคลังยาย่อย : โดย นางนันทวัลย์ ไกรวาปี : รอรับงาน
27/08/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำห้องตรวจโรค (ห้องตรวจตาเบาหวาน) : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
27/08/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
27/08/2561 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม โทรศัพท์ : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : รอรับงาน
21/08/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด 2 ตัว : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
21/08/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม กระจกโต๊ะทำงานห้องฉุกเฉิน : โดย น.ส.นิตยา กองสุข : รอรับงาน
15/08/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นางปัณณดา นาหนอง : นายสุริยา ชนิดนอก รอรับงาน
15/08/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย น.ส.เปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
06/08/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย น.ส.นิภาพร ศิลา : รอรับงาน
31/07/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ท่อระบายน้ำอ่างล้างมือ : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
31/07/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ล้อรถเข็น 2 ล้อหน้า : โดย นางมยุรี ภูศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5513 seconds !