รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
31/07/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ฝาครอบหลอดไฟนีออนชำรุด แตกร้าว : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
31/07/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ปูนซีเมนต์รอบข้างบันไดทางขึ้นตึกหลวงตามหาบัว : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
31/07/2561 : องค์กรแพทย์ แจ้งซ่อม หลอดไฟบ้านพัก : โดย นายธรรมนูญ ลิ้มมหาคุณ : รอรับงาน
19/07/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม หลังคาห้องพักทันตะ : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
19/07/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เต้าเสียบปลั๊กไฟ ตรงปลายยูนิต 4 : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
18/07/2561 : โรงครัว แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำ : โดย น.ส.นวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
18/07/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม 1.แอร์ห้องพิเศษ 5 / 2.ก็อกสำหรับให้ยา เจ้าหน้าที่ : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
18/07/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดัน : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
18/07/2561 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม ซ่อมหลังคา+ฟ่าเพดาน : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : รอรับงาน
18/07/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม BP แบบบีบ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
06/07/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่อง Infusion pump HK-100I (13) : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
06/07/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่อง Infusion pump (terumo 1) : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
06/07/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม อ่างล้างมือห้องน้ำงานเวชฯ : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/07/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ท่อปัสสาวะห้องน้ำผู้ป่วยชาย (2 ท่อ) : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/07/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบมือสวมใส่ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
06/07/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
02/07/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม ฐานชักโครกโยก : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
02/07/2561 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม บานเกร็ดหน้าต่างห้องน้ำ : โดย น.ส.จันทร์คณา โคตรศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
02/07/2561 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม เพดานอาคารแพทย์แผนไทย : โดย น.ส.จันทร์คณา โคตรศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
02/07/2561 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ติดม่านเปลี่ยนเสื้อผ้า : โดย น.ส.จันทร์คณา โคตรศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
02/07/2561 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ติดกล่องกระดาษเช็ดมือ : โดย น.ส.จันทร์คณา โคตรศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
02/07/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ท่อน้ำที่พื้นห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
02/07/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม รื้อพรมปูพื้นห้อง - ปูกระเบื้องหรือซ่อมแซม : โดย นางนงเยาว์ คำปัญญา : รอรับงาน
26/06/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำชำรุด ห้องเก็บเครื่องมิือหลังห้อง : โดย นางอภิวันทน์ แก้วสมบัติ : รอรับงาน
26/06/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม โทรศัพท์มือถือตึกผู้ป่วยใน : โดย น.ส.เปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
22/06/2561 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ประตูด้านหน้า : โดย น.ส.จันทร์คณา โคตรศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
20/06/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม อ่างล้างมือ ห้องน้ำพิเศษ 3 : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
20/06/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด 2 ตัว : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
20/06/2561 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม แอร์ตัวที่ 1 แอร์ตัวที่ 2 : โดย นายยุทธพงษ์ อาฤทธิ์ : รอรับงาน
18/06/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ห้องน้ำผู้ป่วยหญิง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5376 seconds !