รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
18/06/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องเจ้าหน้าที่ : โดย น.ส.นิภาพร ศิลา : รอรับงาน
18/06/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องต่อเติมใหม่ : โดย น.ส.นิภาพร ศิลา : รอรับงาน
15/06/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด : โดย น.ส.นันทนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
15/06/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โต๊ะทำงาน(ไม่อัด) : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/06/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เก้าอี้แสตนเลสยาว 4 ตัว : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/06/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เก้าอี้แสตนเลสสีดำ : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/06/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม กระจกตู้เก็บเอกสารเลื่อนไม่ได้ : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
15/06/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ไม่เย็น (ในห้องคลอด) : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
15/06/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม คอมพิวเตอร์ : โดย น.ส.สกาวเดือน ดาเหล็ก : รอรับงาน
11/06/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย นางสาวจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
11/06/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม พื้นประตูห้องน้ำ OR ทั้ง 2 ห้อง : โดย นางสาวจริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
30/05/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องตัดหญ้าแบบสพาย (2 จังหวะ) : โดย นายพงษ์เทพ ปราบนา : รอรับงาน
26/05/2561 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องเติมอากาศ เครื่องที่1 : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
26/05/2561 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม มอเตอร์ปั้มน้ำ (หลังตึกหลวงตา) : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
25/05/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม 1.พัดลมพิเศษ 5 2.อ่างล้างมือห้องน้ำชาย 3.ที่วางเสียบหัวฉีดห้องพิเศษ 3 4.พัดลมเตียง 9 5.ที่ฉีดน้ำล้างห้องน้ำหญิง 2 ตัว หักชำรุดฉีดน้ำไม่ได้ : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
25/05/2561 : องค์กรแพทย์ แจ้งซ่อม 1.ติดมุ้งลวดในห้องน้ำชั้นบนและล่าง/2.ล้างแอร์/3.ติดบานเกร็ดหน้าต่างที่แตก : โดย นายชนะชัย เงาปัดชา : รอรับงาน
25/05/2561 : องค์กรแพทย์ แจ้งซ่อม 1.ติดมุ้งลวดห้องน้ำ / 2. ฝักบัวห้องน้ำข้างบน (ไม่มีอยู่เดิม) / 3.ทำความสะอาดบ้านพัก / 4.แอร์เพิ่งล้าง เม.ย.61 (บ้านพักแพทย์) : โดย น.ส.ทิพวรรณ ชนะศึก : รอรับงาน
25/05/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม 1.บงกบบ้านพักทันตแพทย์ (ประตูห้องนอน) / 2.หลอดไฟห้องนอน : โดย น.ส.ณิชาภา เครือกิตติบุญ : รอรับงาน
25/05/2561 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟฟ้าตามเสาข้าง WARD 3 หลอด : โดย นายอุทศ จวนชัยภูมิ : รอรับงาน
25/05/2561 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม เครื่องเติมอากาศ เครื่องที่3 : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
23/05/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องน้ำ (พิเศษ1) : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
23/05/2561 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม ไฟที่หน้าห้องน้ำไม่ติด 2ดวง (แฟลตชั้น3) : โดย นางสาวณปภัช พวงพันธ์ : รอรับงาน
23/05/2561 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด : โดย นางสาวณปภัช พวงพันธ์ : รอรับงาน
16/05/2561 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องเติมอากาศ : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
15/05/2561 : โรงครัว แจ้งซ่อม ประตู : โดย นางสาวนวารินทร์ พันธ์ุชัยภูมิ : รอรับงาน
15/05/2561 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม บานเกร็ด 9 แผ่น ตึกหลวงตามหาบัว : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : รอรับงาน
11/05/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม แอร์ 2 เครื่ีอง (ห้องคลีนิค,ห้องสำนักงาน) : โดย นางสาวธชนกพร นนท์อาสา : รอรับงาน
11/05/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โทรศัพท์จุดรับบัตร : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
11/05/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันแบบลาก : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
08/05/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ไฟฟ้าทางเดินมาขึ้นเวรของเจ้าหน้าที่ : โดย นายอุทิศ จวนชัยภูมิ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5526 seconds !