รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
08/05/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ที่ดูดน้ำลายเครื่อนที่ : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
03/05/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม 1. ย้ายหลอดไฟ 2. เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดยาว : โดย นายสุรศักดิ์ นามวิเศษ : รอรับงาน
01/05/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม บานพับประตูห้องน้ำ 2 บาน : โดย นางสุปรียา พงษ์สาคร : รอรับงาน
01/05/2561 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม หลอด UV 2 หลอด : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
01/05/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ประตูเข้าบ้านพัก รพ.เก่า : โดย นางสุปรียา พงษ์สาคร : รอรับงาน
26/04/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โต๊ะตั้งคอม , จุดลงทะเบียน : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
25/04/2561 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นายยุทธพงษ์ อาฤทธิ์ : รอรับงาน
20/04/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล (แบบมีล้อเลื่อน 4 ล้อ) : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
20/04/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
17/04/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม หลังคากระเบื้องแตก และฝ้าเพดานชำรุด : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
10/04/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่อง NST : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
04/04/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม หัวหมุนก๊อกน้ำเจ้าหน้าที่หลุด : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
04/04/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้น EPSON ขัดข้อง : โดย นายวัฒนา จำปา : รอรับงาน
02/04/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ประตูบ้านพัก : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
30/03/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่อง Suction ระบบไฟ : โดย นางสาวเนตรชนก เชิดชัย : รอรับงาน
28/03/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หลอดไฟเพดานห้อง CPR : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
28/03/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม Opthalma - otoscope (เครื่องส่องหู , ตา) : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
28/03/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม หลอดไฟในห้อง Common room : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : นายสุริยา ชนิดนอก รอรับงาน
28/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม บานพับประตูห้องน้ำ 2 บาน : โดย นางสุปรียา พงษ์สาคร : รอรับงาน
28/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม อ่างล้างมือเสมหะ : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
22/03/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ ห้องพิเศษ 4 : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
21/03/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม หลอดไฟ (ยาว) ห้องทำงานทันตะ : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
20/03/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ประตูเคาเตอร์ใต้ซึ่งน้ำล้างมือ : โดย นางรัตนี นาอุดม : รอรับงาน
20/03/2561 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม ประตูบ้านพัก 1-2 : โดย นายสมพาน เพิ่มกุล : รอรับงาน
20/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดัน : โดย นางเบจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
15/03/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม ลำโพงเสียงตามสาย : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
15/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องตาชั่ง รพ.วน.6530-009-003/5 : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนัก ER-01 : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนัก WEA-PT-01 : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
15/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก WEB-OPD-01 : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.553 seconds !