รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
29/10/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ตัวยึดที่วางสายฉีดล้าง ซักดครก : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
29/10/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก : โดย นางเบญจวรรณ พรมศาสตร์ : รอรับงาน
25/10/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ลูกปิดประตูห้องน้ำ : โดย นางสาวอรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
25/10/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ประตูห้องนวด : โดย นางสาวอรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
24/10/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ฝักบัวห้องน้ำเจ้าหน้าที่ คลินิกแสงตะวัน : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
24/10/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
21/10/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ซักโครกห้อง้ำผู้พิการตัน : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
16/10/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องครัว + ห้องนอนแฟลต ห้อง 301 : โดย นางสาวชญาภา พูนอภินันท์ : รอรับงาน
15/10/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม หลอดไฟฟ้าโต๊ะทำงาน : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
15/10/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ปรอท Digital : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
15/10/2562 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างด้านหน้าถังอ๊อกซิเจนเหลว : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
15/10/2562 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟฟ้าส่งสว่างทางเดินข้างงานแผนไทย : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
15/10/2562 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างด้านหน้าห้อง ER : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
15/10/2562 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างป้ายด้านหน้าโรงพยาบาล : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
11/10/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม โถชักโครกห้องน้ำผู้ป่วยโยก-กลอนปิดไม่สนิทกับพื้นกระเบื้อง : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
08/10/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ปรอดวัดไข้ถ่านหมด : โดย นายนิวัฒน์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้้อย : รอรับงาน
08/10/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องให้บริการผู้ป่วย : โดย ทพ.กฤตภาส วงษ์นรา : รอรับงาน
07/10/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม Lanryzosape ไฟไม่ติด : โดย นายนิวัฒน์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้้อย : รอรับงาน
07/10/2562 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม ประตูห้องแล็บ+ก้อกน้ำ : โดย นางสุไรรัตน์ ปานสวัสดิ์ : รอรับงาน
07/10/2562 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม ประตูห้องแล็บ+ก้อกน้ำ : โดย นางสุไรรัตน์ ปานสวัสดิ์ : รอรับงาน
04/10/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย LENOVO X3650 M5 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รอรับงาน
04/10/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 4 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
04/10/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์หน้าห้องตรวจ 1 : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
02/10/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ทาสีประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่ : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีอภิรมย์ : รอรับงาน
25/09/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม ซ่อมกระจกหน้าบ้าน : โดย นางสาวจริยา โคตนาคำ : นายดาวคะนอง ดาเหล็ก รอรับงาน
23/09/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องสูบตะกอนสูบไม่ขึ้น : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
20/09/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ขอติดหลอดไฟส่องสว่างบริเวณโต๊ะแพทย์เวร 1 จุด : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
20/09/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องรอคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
20/09/2562 : ห้องผ่าตัด แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำอ่างห้องผ่าตัด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
20/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ย้ายพัดลมเพดาน เหนือที่นั่งรอตรวจ + นั่งรอตรวจเลือด 4 ตัว : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5721 seconds !