รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
20/09/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ล้างเครื่องปรับอากาศ : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
20/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ถังน้ำชักโครกห้องน้ำผู้ป่วยแตก น้ำหยดมากตลอดเวลา : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
20/09/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ซ่อมพื้นห้องตรวจครรภ์ : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
20/09/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ทำรางวางชั้นลอย : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
20/09/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ติดรางผ้าม่าน : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
19/09/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศ : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
19/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ย้ายป้ายคลีนิคเฉพาะโรค : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
19/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ติดตั้งพัดลมโคจร 2 จุด : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
19/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ย้ายพัดลมโคจร ไม่หมุน : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
19/09/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม พัดลม : โดย นางผกามาศ ชัยพรมมา : รอรับงาน
17/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ย้ายรางผ้าม่านติดหน้าต่างคลีนิคเฉพาะโรค : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
16/09/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 4 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
16/09/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม หัวฉีดล้างชำระ ห้องน้ำผู้ป่วยในสามัญชาย+หญิง 4 ห้อง : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
16/09/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 5 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
13/09/2562 : ห้องผ่าตัด แจ้งซ่อม ก็อกอ่างล้างหน้าห้องน้ำด้านหน้าคลีนิคแสงตะวัน : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
12/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เดินสายไฟติดปลั๊กไฟที่ผนัง : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
12/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ปลั๊กไฟหน้าห้องน้ำ : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
12/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม โต๊ะขาพับได้ 1 ตัว : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
12/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เก้าอี้นวมมีพนักพิง 2 ตัว : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
11/09/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ประตูห้องฉุกเฉิน : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
11/09/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม อ่างล้างหน้า : โดย นางสาวนุชจรินทร์ ท้าวนิล : รอรับงาน
11/09/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ก็อกล้างจาน : โดย นางสาวนุชจรินทร์ ท้าวนิล : รอรับงาน
11/09/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ2 : โดย นางสาวนุชจรินทร์ ท้าวนิล : รอรับงาน
10/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ติดป้ายจุดบริการ (ยื่นบัตรนัด) : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
10/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม โถเก็บน้ำชักโครก ห้องน้ำผู้ป่วย : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
09/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม รางผ้าม่านคลีนิคเฉพาะโรค : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
09/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ทำขาตั้งเหล็กรองรับชั้นวางหนังสือ เพื่อมห้ปลอดภัยจากน้ำรั่วซึม : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
09/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เก้าอิ้ผู้ป่วย 4 ที่นั่ง + รางเหล็ก : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
09/09/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม เครื่องตัแบบสะพายชำรุด : โดย นายพงษ์เทพ ปราบนา : รอรับงาน
06/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่่คลีนิคเฉพาะโรค : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 6.6261 seconds !