รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
06/09/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ฝักบัวฉีดชำระห้องน้ำผู้ป่วย : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/09/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม สายฝักผัวห้องรอคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
06/09/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม อ่างล้างด้านหน้าห้องคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
05/09/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม ก็อกน้ำ : โดย นางนวารินทร์ พันธ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
03/09/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำล้างมือ : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
30/08/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ยูนิตทำฟัน (เตียง2) : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
30/08/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม ท่อน้ำหลังบ้านพัก : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
29/08/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เปลนอน : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
28/08/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม เครื่องตัดหญ้า : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
28/08/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องนอน : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
27/08/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ห้องน้ำที่ตึกหลวงตาห้องเจ้าหน้าที่ : โดย นางดวงจันทร์ พันตาเอก : รอรับงาน
26/08/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม เครื่องอบสมุนไพร : โดย นางสาวอรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
26/08/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ฝ้าห้องนวด ห้องเปลี่ยนชุด : โดย นางสาวอรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
26/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม อ่างล้างเครื่องมือห้องคลอด : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
23/08/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 4 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
23/08/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ห้องพิเศษแยก เตียง37 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
22/08/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม ไดนาโม สูบน้ำ(ขึ้นถังสูง) : โดย นายพงษ์เทพ ปราบนา : รอรับงาน
22/08/2562 : งานยานยนต์ แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นายบุญสอน ภูศรีฤทธิ์ : รอรับงาน
19/08/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันโลหิต : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
19/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม พัดลม : โดย นางสาวนันทนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
19/08/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ที่ส่องหู : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
19/08/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำซึม (ห้องน้ำ) : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
19/08/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม พัดลมเพดาน : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
19/08/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
16/08/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
16/08/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 4 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
16/08/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ไฟห้องน้ำพิเศษ 2 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
15/08/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม แอร์ที่ห้องจ่ายยา : โดย นางสาวอัญชลี ไสยาง : รอรับงาน
13/08/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ลิ้นชักตู้ : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
13/08/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ที่จับตู้เก็บของห้องฉุกเฉิน : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5484 seconds !