รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
09/08/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม ล้อรถเข็นอาหาร : โดย นางสาวนวารินทร์ พันธ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
09/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องคลีนิคแสงตะวัน : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
09/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
08/08/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม รถเข็นนอน : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
07/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ักบัวห้องน้ำชาย OR : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
05/08/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม ประตูบ้านพัก + ลูกบิดเสีย : โดย นางชบาไพร โอวาทฬารพร : รอรับงาน
05/08/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม ประตูบ้านพัก+ลูกบิดประตู : โดย นางชบาไพร โอวาทฬารพร : รอรับงาน
02/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำ (ห้องแต่งตัวหญิง) : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
01/08/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ฝาชักโครกในห้องน้ำหลังคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
31/07/2562 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม แอร์ (ตัวหลังห้อง) : โดย นายยุทธพงษ์ อาฤทธิ์ : รอรับงาน
26/07/2562 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม สายดินเครื่อง Hot Pack / ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำ : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : รอรับงาน
24/07/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โถปัสสาวะห้องน้ำผู้ป่วยชาย : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
23/07/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศ : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
22/07/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำห้องน้ำผู้ป่วยชาย : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
22/07/2562 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟแสงสว่างตามเสา : โดย นายอุทิศ จวนชัยภูมิ : รอรับงาน
19/07/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศในห้องจ่ายยา : โดย นางนันทวัลย์ ไกรวาปี : รอรับงาน
19/07/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์หน้าห้องตรวจโรค 1 : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
19/07/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์หน้าห้องตรวจโรค 3 : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
10/07/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ประตูเก็บของ sterline : โดย นางพวงทอง อุทกัง : รอรับงาน
10/07/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ถังขยะแสตนเลส : โดย นางพวงทอง อุทกัง : รอรับงาน
09/07/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ไฟในห้องนอนไม่ติดตั้งแต่ทางเข้าห้อง 3 ปีแล้ว : โดย นางสาวจริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
08/07/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม สายไฟหลังตู้ใส่ของ : โดย นางละม่อม ปราบนา : รอรับงาน
08/07/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำ : โดย นางสาวนวารินทร์ พันธ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
06/07/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนัก : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
04/07/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 4 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
02/07/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ปั้มสูบน้ำ (เครื่องเก่า) : โดย นายพงษ์เทพ ปราบนา : รอรับงาน
02/07/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม Unit ทำฟัน(เตียง2) : โดย ทพ.กฤตภาส วงษ์นรา : รอรับงาน
27/06/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
26/06/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์หน้าห้องตรวจโรค 1 : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
25/06/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม โทรศัพท์สำนักงาน : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5444 seconds !