รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
25/06/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เปลี่ยนยางหลังรถมอเตอร์ไซค์ : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : รอรับงาน
24/06/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ย้ายรางผ้าม่านไปติดที่ห้องตรวจภายใน : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
24/06/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำถังชำระ : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
24/06/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ชักโครกห้องตรวจภายใน : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : รอรับงาน
18/06/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ไฟฉุกเฉิน : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
17/06/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ1 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
17/06/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ส้วมห้องน้ำผู้ป่วยหญิง : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
07/06/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ปลั๊กไฟห้องพิเศษคลีนิคเฉพาะโรค : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/06/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องตรวจตา : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
06/06/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ปลั๊กไฟฟ้าบริเวณที่เสียบตู้น้ำเย็น : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
31/05/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ท่อระบายน้ำในห้องน้ำ : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
28/05/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำผู้ป่วยหญิง : โดย นางภัทรานิษฐ์ สง่างาม : รอรับงาน
28/05/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม ข้อต่อน้ำ PVC+เหล็ก : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
27/05/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม พัดลมเพดาน : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
27/05/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันดิจิตอล : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
24/05/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม บานพับประตูตู้เก็บของ Sterile : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
21/05/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม Unit ทำฟัน ตัวที่2 : โดย นางประมวล สุริยะ : รอรับงาน
14/05/2562 : กลุ่มการพยาบาล แจ้งซ่อม ผ้าเพดานมีน้ำรั่วซึม : โดย นางสุนทราภรณ์ ชัยพรมมา : รอรับงาน
14/05/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม เครื่องตัดหญ้า : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
13/05/2562 : ควบคุมโรค แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นายปฐม พิมพ์ศรี : รอรับงาน
07/05/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม โทรศัพท์ : โดย นางสาวนวารินทร์ พันธ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
01/05/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ที่กดเครื่องทำน้ำเย็น : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
01/05/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องทำงานยาเสพติด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
01/05/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
30/04/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม โซลินอยด์วาล์ว : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร : รอรับงาน
29/04/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม ประตูห้องน้ำแฟลต ห้อง101 (จ๊ะเอ๋ + เด่น) : โดย นางสาวจริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
29/04/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ม4104 : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
29/04/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศ : โดย นายบรรจง มัครมย์ : รอรับงาน
26/04/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน จนท. : โดย นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี : รอรับงาน
25/04/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม BP ดิจิตอลแบบขาลาก : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.517 seconds !