รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
25/03/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 2 : โดย นางนิภาพร ศิลา : รอรับงาน
24/03/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเครื่อง x-ray : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
22/03/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม บานเกล็ดห้องรอคลอด : โดย น.ส.จริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
21/03/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม บานตู้เสื้อผ้าห้องเศษ4 : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
21/03/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม โครงบาร์ ทีบาร์ : โดย น.ส.อรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
21/03/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ลูกบิดประตูหน้าบ้านพักโรงพยาบาลเก่า : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
14/03/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม โครงผ้าที่บาร์ : โดย น.ส.อรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
14/03/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ประตู : โดย น.ส.อรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
14/03/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม หม้ออบสมุนไพร : โดย น.ส.อรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
13/03/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หลอดไฟเหนือเตียง Treatrent : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
13/03/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม พัดลมเพดานตรงจุด Resus : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
13/03/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ถังน้ำดื่มร้อน-เย็น : โดย นางพวงทอง อุทกัง : รอรับงาน
12/03/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ที่ เปิด-ปิดไฟ (จุดรับบริการ) : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
12/03/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องสูบน้ำใสบ่อบำบัด : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
08/03/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ห้องน้ำผู้ป่วยคลีนิคเฉพาะโรค ห้องที่ 2 : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
07/03/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม โทรศัพท์เบอร์ 043499123 ใช้ไม่ได้ : โดย น.ส.ศศิธร ถิตย์กุล : รอรับงาน
07/03/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เก้าอี้สนาม : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
07/03/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม หัวก๊อก (อ่างล้างมือ) : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
04/03/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ปลั๊กไฟแบบติดผนังถาวรที่จุดประชาสัมพันธ์ + คัดแยก : โดย น.ส.ชญาภา พูนอภินันท์ : รอรับงาน
04/03/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม สวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟหน้าคลีนิคทันตกรรม : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
04/03/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม หลอดไฟทางเดินฝั่ง OR : โดย น.ส.นันนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
04/03/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม สดึงอ่างล้างมือ OR : โดย น.ส.นันนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
04/03/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ท่อน้ำทิ้ง OR : โดย น.ส.นันนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
04/03/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องดูดฝุ่น : โดย น.ส.รัตติยา พรชัย : รอรับงาน
04/03/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์ห้องทำงาน : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
01/03/2562 : บ่อบำบัดน้ำเสีย แจ้งซ่อม เครื่องเติมอากาศ : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
28/02/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เสียงตามสาย : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
28/02/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม พัดลมเพดาน : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
28/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม อ่างน้ำห้องผู้ป่วยหญิง และห้องผู้ป่วยชาย : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
28/02/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำทางเดินในห้องน้ำ : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5484 seconds !